Samleside for S2


Geogebra hjelpe arkInnhold

6 Økonomiske modeller
6.1 Kostnad, inntekt og overskudd
6.2 Grensekostnad og grenseinntekt
6.3 Enhetskostnad
6.4 Pris og etterspørsel
6.5 Ønsket etterspørsel
6.6 Etterspørselselastisitet
6.7 Etterspørsel ved regresjon
Sammendrag

7 Sannsynlighetsfordelinger
7.1 Stokastiske variabler
7.2 Forventningsverdi
7.3 Varians og standardavvik
7.4 Regneregler for forventningsverdi og varians
7.5 Sum av stokastiske variabler
7.6 Binomisk fordeling
Sammendrag